ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλαμάτα 08 Μαρτίου 2021

     

      

Αγαπητά μέλη,

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του  Covid-19, εκδόθηκε η από 20-03-20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 08/03/20), άρθρο 33 παρ.2 η οποία προβλέπει τη δυνατότητα των Γενικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (ZOOM).

Μπορείτε να κατεβάσετε ην εφαρμογή από το παρακάτω link : https://zoom.us/download

Την ημέρα της Γ.Σ. θα αποσταλούν σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή οι κωδικοί σύνδεσης.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να εγγραφούν με το ονοματεπώνυμό τους , για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Η συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει του Καταστατικού του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ. σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Κυριακή  28  Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας  κατά την άνω αρχική ημερομηνία ορίζεται από τούδε ημερομηνία Α΄ Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης η 31 Μαρτίου  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20:00  μέσω Τηλεδιάσκεψης, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Α΄ Επαναληπτικής, ορίζεται από τούδε ημερομηνία Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 03 Απριλίου ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Διαχειριστής της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο Νικόλαος Ασφής , ο οποίος θα έχει την πλήρη εικόνα και έλεγχο για το ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.   

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 
  2.  Παρουσίαση και έγκριση
    1.  Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 
    2.  Έκθεση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2020
    3.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Εισήγηση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 2021
  4. Διάφορα θέματα

Η παρουσία σας είναι σημαντική και απαραίτητη. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση να στείλουν την επιθυμία τους στο mail της Ένωσης  προκειμένου να τους σταλούν οι κωδικοί πρόσβασης .

Για τη συμμετοχή σας στην Τηλεδιάσκεψη της Γ.Σ. θα λάβετε μέσω email από τον Σύλλογο την ίδια ημέρα τον κωδικό και το σύνδεσμο (link) σύνδεσής σας στην πλατφόρμα.

Θα χρειαστεί να έχετε καλή σύνδεση στο internet, κάμερα και μικρόφωνο.

Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συμμετοχή σας και τη συνεργασία και για κάθε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.  

Ο

Πρόεδρος    

Ο

Γεν. Γραμματέας  

Λαμπρόπουλος  Χρήστος

Χαντζόπουλος Γεώργιος

6983511944

6983519099

 

 

 

Loading...