Καλαμάτα 13 Απριλίου 2021 

1.   Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ.) εκφράζει τη δυσαρέσκεια μέρους των στρατιωτικών που, υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας  (Π.Α.) εντός του νομού μας, σχετικά με την μοριοδότησή τους. Μετά από μελέτη των στοιχείων που μας έγιναν γνωστά διαπιστώθηκαν καταφανέστατες αδικίες σε βάρος μέρους των στελεχών που υπηρετούν στην 120 ΠΕΑ. 

2.   Συγκεκριμένα για τα στελέχη ειδικότητας ΕΑΑΔ, ΟΑΑΔ, ΕΑΦΜΣ και ΟΑΦΜΣ η μοριοδότησή τους βρίσκεται στην τελευταία κατηγορία σε σχέση με όλες τις ειδικότητες που υπηρετούν στην ίδια μονάδα.

3.   Επίσης, πως είναι δυνατόν τα συγκεκριμένα στελέχη να λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες μικρότερης έκτασης και με λιγότερα διαβαθμισμένους χώρους.

4.  Κλείνοντας, καλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) να αξιολογήσει το παρόν έγγραφο και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία ώστε, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη Διαταγή μοριοδότησης και να αποκατασταθούν οι αδικίες που απασχολούν τους συναδέλφους.                                                              

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ.

Ο Πρόεδρος    

Ο Γεν. Γραμματέας  

Λαμπρόπουλος  Χρήστος

Χαντζόπουλος Γεώργιος

6983511944

6983519099


Loading...